لګول

د YALIS BF نسخه دروازه لاسي سیټ د نصب لارښود

د یالیس بی جے ټي نسخه دروازه د نصب کولو لارښود

د YALIS NO.272 (ملټيپلیټ) د لږترلږه دروازې اداره کولو انسټالولو لارښود (د لږترلږه دروازو لپاره)

YALIS NO.272 (ملټي) د شیشې دروازې لاسي لاک سیټ انسټالټ ټیوټوریل (د شیشې دروازو لپاره)

YALIS NO.259 (رین بوټ) د لږترلږه دروازې لاینډ لاک سیټ انسټالټ ټیوټوریل

YALIS NO.262 (پای کې) د لرګیو دروازې لاسي لاک سیټ انسټاليشن ښوونې (د لرګیو دروازو لپاره)

YALIS NO.292 (GUARD) د شیشې دروازې لاینډ لاک سیټ انسټاليشن ښوونې

د YALIS شیشې سپلینټ پینل نسخه دروازه لاسي نصب کولو نصبول